No503夏晓Maggy写真套图49P夏晓Maggy秀人网

No503夏晓Maggy写真套图49P夏晓Maggy秀人网

其中尚有外感寒邪,闭束营卫气机,亦能使经期后至。今人动云六淫之气所伤。

按遗精一证,诸书分别有梦而遗,无梦而遗,用心过度而遗,见色而遗,闻女声而遗,无故自遗,种种分别,总无一定不易之法。世人欲复先天一元之真气,即在此处下手可也,毋他求。

法宜清润,始甘桔二冬汤是也。[眉批]知非氏曰:汗者,涣也。

病手足逆冷,脉乍结,以客气在胸中,心下满而烦,欲食不能,病在胸中,当吐之。 久病与素秉不足之人,忽然囊缩腹痛,此厥阴阴寒太甚,阳气虚极也,急宜回阳。

[眉批]醒豁透露。我师推展于今,钩深致远,因脉及证,因证及方,辩析无剩义,而且多别解,即郭象之注庄、张湛之注老,不是过焉。

务要知得阴虚、阴盛之旨,阴虚则火旺,其人定然有神,烦渴饮冷为据。 切不可专以理气分利为事。

Leave a Reply